logo-achtergrond

Agenda Zuid-West-Vlaanderen


Locatie: tenzij anders vermeld vinden onze voordrachten plaats in de polyvalente zaal van het Cultureel Centrum De Leest, Sint-Jorisstraat 62 te Izegem en starten om 19.30u, tenzij anders vermeld.

Contact: Marnix Oosterlinck, tel. 051 319141 of Rik tel. 051 306122, zuidwestvlaanderen@vvpv.be
Betalingen op rekeningnr. BE96 7340 2766 4005 van VVPV Zuid-West-Vlaanderen.
Cursus bloemschikken 2022
Onze 5 bloemschikavonden in het PCLT te Roeselare zijn jaar na jaar een succes, met telkens ongeveer 30 deelnemers. Dit is echt het maximum dat we kunnen toelaten om het vlot en veilig te laten verlopen. In 2022 voorzien we opnieuw 5 avonden (19.00u-22.00u), telkens onder leiding van twee lesgevers: Dirk De Vlieger en Andrea Dujardin. De lesgevers zorgen voor het meeste materiaal en dit wordt ter plaatse vereffend. Het lesgeld voor de 5 lessen samen bedraagt 25 €.
We zullen voorrang geven aan de huidige deelnemers. Indien er plaatsen vrijkomen, zullen we deze graag ter beschikking stellen van de geïnteresseerden. Wie een kans wil maken om er bij te zijn dient onverwijld contact op te opnemen met Marnix.
Zaterdag 17 september: Jubileumreis 30 jaar VVPV.
In de voormiddag bezoeken we een kwekerij en een tuin in Zeeuws-Vlaanderen. In de namiddag bezoeken we nog een tuin in Damme. Daarna geleid bezoek in Brugge en avondmaal aan de rand van Brugge.
Totale kostprijs 50 euro (zonder inkomgelden tuinen), te storten op de regionale rekening BE 96 7340 2766 4005. Het inkomgeld voor de tuinen dient contant op de bus betaald te worden.
Inschrijven uiterlijk 25 augustus telefonisch bij Rik 051/30.61.22 of Marnix 051/31.91.41 of zuidwestvlaanderen@vvpv.be.


Al onze activiteiten worden gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid