logo-achtergrond

Agenda Zuid-West-Vlaanderen


Locatie: tenzij anders vermeld vinden onze voordrachten plaats in de polyvalente zaal van het Cultureel Centrum De Leest, Sint-Jorisstraat 62 te Izegem en starten om 19.30u, tenzij anders vermeld.

Contact: Marnix Oosterlinck, tel. 051 319141 of Rik tel. 051 306122, zuidwestvlaanderen@vvpv.be
Betalingen op rekeningnr. BE96 7340 2766 4005 van VVPV Zuid-West-Vlaanderen.
Cursus bloemschikken 2019
Onze 5 bloemschikavonden in het PCLT te Roeselare zijn jaar na jaar een groot succes, met telkens 25 tot 30 deelnemers. Dit is echt het maximum dat we kunnen toelaten.
In 2019 voorzien we opnieuw 5 avonden, (19.00u-22.00u), telkens onder leiding van twee lesgevers: Dirk De Vlieger en Andrea Dujardin.
De lesgevers zorgen voor het meeste materiaal en dit wordt ter plaatse vereffend. Het lesgeld voor de 5 lessen samen bedraagt € 25.
We zullen voorrang geven aan de huidige deelnemers. Indien er plaatsen vrijkomen, zullen we deze graag ter beschikking stellen van de geïnteresseerden. Wie een kans wil maken om er bij te zijn, dient onverwijld contact op te opnemen met Marnix.


Zondag 19 mei: 20ste plantenbeurs Tuin & Sfeer 'Izegem', voor de 3de maal op het kasteeldomein 'Blauwhuis' Gentseheerweg te Izegem, van 10u tot 18u.
Zowel liefhebbers als professionele plantenkwekers verkopen hun betere vaste planten, struiken en &eacte;énjarigen. Het geheel wordt aangevuld met kunstenaars die hun werk exposeren, of ter plaatse demonstreren. In samenwerking met Isotopia zijn diverse culturele activiteiten geprogrammeerd. En genieten van een goed glas kan in de gelegenheidscafetaria. Thema van de beurs: 'Feest in de tuin'. In het kader van de lustrumeditie van onze beurs voorzien we enkele blikvangers.
De toegang is gratis voor alle leden mits voorlegging van de lidkaart. Niet leden betalen € 3. Ruime parking aan het goederenstation in de Dirk Martenslaan.
Graag doe ik nog een oproep voor medewerkers bij de opbouw of afbraak van de beurs, of voor de dag zelf in bar, de infostand of aan de inkom: 051/31.91.41.


Zaterdag 15 juni: Reis naar Nederland met bezoek aan vier mooie tuinen.
Inschrijven via email met vermelding van aantal personen, lidnr, adres en telefoon of telefonisch bij Marnix of Rik.
Kostprijs: € 20 voor de bus, te storten na bevestiging, en ongeveer € 25 toegangsgeld voor de tuinen. Het precieze bedrag wordt later doorgegeven en op de bus opgehaald. Opstapplaats: Izegem.Al onze activiteiten worden gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid